Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów


  • Tworzenie i utrzymywanie skryptów wspomagających pracę na interfejsach WEB (Java applets, JavaScript, Selenium)
  • Robotyzacja wprowadzania, uzupełniania oraz pobierania informacji
  • gdy jest taka potrzeba - ustalanie i wprowadzanie różnych procesów robotyzacji w zależności od dostraczonych zmiennych (użytkownik, wyniki z poprzednich kroków automatyzacji, dostarczone dane)

Tworzenie i utrzymanie aplikacji i serwisów wspomagających pracę użytkownika


  • Pobieranie i obróbka danych z plików, wyszukiwanie i odczyt przefiltrowanych wartości
  • Budowanie interfejsów do interakcji z użytkownikiem dla zdefiniowania dalszych kroków w zależności od już zgromadzonych danych
  • Pobieranie danych z zewnętrznych serwisów i stron w celu dostarczenia odfiltrowanej informacji (kurs walut, ilości zamówień, stany magazynowe, temperatura itp)